Svarthalsad dopping

Typiska kännetecken:
Ca 30 cm. Vingspann ca 60 cm. Sommardräkten är karaktäristisk med bruna luftiga fjädrar på sidan och stjärten. I övrigt svart med gula örontofsar och röd iris. Förekommer sällsynt i södra Sverige. Viss koncentration till Hornborgasjön men även vid en del andra grunda och vegetationsrika sjöar. Vanligare i t.ex. Danmark och östra Europa. Äter: Vatteninsekter, larver och småfisk. Läte: Ett mjukt ”poo-ii-tjk” eller också en låg, vibrerande och hård drill. I parningsspelet ingår en dans som liknar skäggdoppingens. Den lägger 5-6 ägg som ruvas av båda föräldrarna i cirka tre veckor. När ungarna lämnat boet bärs de ibland på en av föräldrarnas rygg. Den häckar gärna i kolonier och håller ofta till där det finns många måsar och tärnor. Svarthalsad dopping flyttar vintertid till södra och västra Europa där den håller ihop i små täta grupper.