Svartsnäppa

Typiska kännetecken:
Ca 30 cm. Vingspann ca 65 cm. Sommardräkten är svart med vita fläckar, svarta ben. Ljusgrå vinterdräkt med vit buk, vitt ögonbryn och rödaktiga ben. Näbben är i samtliga dräkter rödaktig vid undernäbbens rot. Vit kil på ryggen som syns när den flyger. Häckar i inre Norrland. Syns i övriga landet under flyttningen. Äter: Små ryggradslösa djur. Läte: Ett rytmiskt lite ödsligt ”truuiiie-truuiiie”. Varningslätet en tvåstavig vissling. Oftast är boet är en grund grop i marken på öppen fuktig mark i barrskog. Honan lägger tre till fyra ägg. Det mesta av ruvningen och all omsorg om ungarna överlåts till hanen då honan lämnar häckplatsen strax efter äggläggningen. Bl.a. tack vare sina ganska långa ben kan svartsnäppan vada vid relativt djupa stränder. Den t.o.m. simmar ibland och ”tippar” som en and med huvudet under vattnet. Svartsnäppan är flyttfågel och övervintrar runt Medelhavet, i södra Asien och ibland i tropiska Afrika. Honorna börjar flytta i juni, hanarna i juli och ungfåglarna i augusti-september. Första etappen går till norra Tyskland varifrån de fortsätter i september.