Sydafrika 2006, SOS Barnbyar

SOS barnby Kapstaden

Kapstaden är en mycket populär destination för tusentals interna migranter som kommer hit varje år för att söka arbete och ett bättre liv. Men hiv / aids, hög arbetslöshet och otillräcklig infrastruktur utgör fortfarande en utmaning för majoriteten.

Med en befolkning på cirka 3,4 miljoner är Kapstaden Sydafrikas näst mest befolkade stad och huvudstaden i västra Kapprovinsen. Turism ger ett mycket viktigt bidrag till den lokala ekonomin, med upp till 5,5 miljoner nationella och 1,8 miljoner internationella turister som besöker Western Cape varje år.
Kapstaden består av drygt 900 000 hushåll, varav 109 000 är informella bostäder. Totalt lever 39 procent av hushållen under den nationella fattigdomsgränsen på 200 dollar per månad. Över 200 000 hushåll kan inte tillgodose åtminstone ett grundläggande behov såsom säkert dricksvatten, tillräcklig sanitet, el eller avlägsnande av avfall. Kapstaden har ökat genomgående genom åren. Majoriteten av de interna migranterna som kommer hit bosätter sig i en av townships runtom i staden. Brottsgraden är fortfarande mycket hög här, och barn som växer upp i dessa områden möter också marginalisering och fördomar.

Många barn och ungdomar har en nackdel från början av deras liv Arbetslösheten har ökat i Kapstaden de senaste åren, från 20,9 procent 2008 till 25,8 procent 2010, vilket lämnar över 400 000 personer utan jobb. Bland de ekonomiskt aktiva ungdomarna mellan 15 och 24 år är arbetslösheten ännu högre på över 50 procent. Delvis beror detta på att många ungdomar lämnar skolan eller inte har de färdigheter som krävs för att hitta ett jobb. Det uppskattas att cirka en miljon barn i Sydafrika bor i ett hushåll där ingen vuxen kan läsa eller skriva. Dessa barn har en nackdel eftersom de inte har någon som hjälper dem med skolarbete och föräldrar kanske inte inser vikten av en utbildning.
Stora skillnader baserade på ras fortsätter också att existera, och i Kapstaden är de mycket uttalade. Till exempel, medan 51 procent av vita hushåll har internet hemma, gör det bara tre procent av svarta hushåll. Svarta barn går ofta på skolor där utbildningskvaliteten är låg, så barnen är dåligt förberedda för sitt senare arbetsliv och det är svårt för dem att förbättra deras sociala status.
Hiv / aids är en viktig orsak till den stora sårbarheten hos barn och ungdomar i regionen. Cirka 25 procent av Sydafrikas 5,7 miljoner människor som lever med HIV finns här i Western Cape, även om bara elva procent av landets befolkning bor här. Insatserna för att göra antiretroviral behandling mer allmänt tillgängliga har intensifierats och visar resultat, men ett stort antal barn som har tappat vård av sina föräldrar, eller vars föräldrar är sjuka, behöver snabbt stöd. SOS-barnbyar började sitt arbete i Kapstaden 1994. Idag erbjuder vårt sociala centrum ett familjeförstärkande program till lokalsamhället, särskilt riktat till familjer som drabbats av hiv / aids. Vi erbjuder material och medicinskt stöd och vi hjälper föräldrar att skicka sina barn till skolan, till exempel genom att täcka skolavgifter. Vi ger också vägledning om inkomstgenererande färdigheter och vi hjälper föräldrar med socialförsäkrings- och välfärdsproblem. En annan viktig del av vår helhetssyn är att erbjuda rådgivning till dem som har behov av det. För att säkerställa hållbarheten i alla våra ansträngningar organiserar vi också HIV / AIDS-medvetenhets- och förebyggande kampanjer. Syftet med all vår verksamhet är att hjälpa familjer att bibehålla sin stabilitet och göra det möjligt för föräldrar att tillgodose sina barns behov så att ett kärleksfullt hem kan garanteras för varje barn.
För barn som inte längre kan bo med sina föräldrar kan 15 SOS-familjer i Kapstaden tillhandahålla ett kärleksfullt hem för upp till 150 barn. I varje familj bor barnen med sina bröder och systrar, kärleksfullt omhändertagna av deras SOS-mamma. Barnen deltar i SOS-förskolan tillsammans med barn från grannskapet, vilket säkerställer att de integreras i lokalsamhället från en ung ålder.
När ungdomar som växte upp i en av SOS-familjerna känner sig redo att flytta ut från familjens hem för att studera, få utbildning eller arbete fortsätter SOS Youth Program att stödja dem när de gör övergången till självständig vuxen ålder.