Tallbit

Typiska kännetecken:
Ca 22 cm. Hanen rosenröd med grå och svarta inslag men det röda kan kan variera i ljusare röda eller gula toner. Honan övervägande grågul. Båda könen har svartaktiga vingar med dubbla vita vingband och svartgrå kluven stjärt.. Förekommer i barrskogen i Norrland. Invasionsfågel som vissa år visar sig i större antal även i södra Sverige. Äter: knoppar, frön och bär gärna rönnbär. Sången är en vacker, ödslig, snabb, klar och kort strof som varierar på ett par toner. Locklätet i flykten är ett klart och ljudligt flöjtande. Häckning Ett tunt och skört bo som byggs av fina kvistar och fodras med grässtrån. I slutet av maj eller juni läggs vanligtvis 3-4 ägg som är ljust gröna med grå och svartbruna fläckar. Häckar gärna i äldre, orörda barrskogar med inslag av björk. Tallbitarna lever diskret och undanskymt under häckningen men är annars mycket orädda. De har därför ofta ansetts som dumma och fått öknamnet dumsnut.Tallbiten är mest en stannfågel men vissa höstar, vanligen i slutet av oktober och i november, sker massvandringar söderut. Då är födan, ofta rönnbär, mindre riklig i Ryssland vilket gör att de drar sig söderut för att lättare hitta mat.