Tordmule

Typiska kännetecken:
Ca 40 cm. Vingspann 60-70 cm. Svart huvud och ovansida. Vit buk och trubbig näbb. Förekommer vid några platser i östkustens skärgård och på Gotland. Även på några få platser på västkusten. Äter: Fisk och havslevande kräftdjur och maskar. Läte: Tystlåten, annars ett knarrande grymtande ljud. Häckar: I kolonier vid klippor och klippiga stränder. Honan lägger ett stort, gråvitt och mörkfläckigt ägg på någon bredare klippavsats eller i skyddad springa bland stenblock. Återkomsten till häckplatserna sker i april och äggläggningen sker från början av maj till mitten av juni, men omläggning kan ske ännu i juli. Tordmulen lägger endast ett ägg som med en längd på upp till 86 mm är mycket stort i förhållande till fågeln. Ägget är smutsvitt med skrovlig yta och bestrött med svartbruna eller brunröda fläckar och snirklar som bildar ett mycket varierande mönster. Det läggs direkt på berget, utan någon som helst antydan till bale, och oftast långt inne i grottor eller håligheter under stora stenblock. Ungarna uppehåller sig till en början i de skyddade bohålorna och matas där av föräldrarna. När de nått ungefär två veckors ålder lockar föräldrarna ned dem till vattnet och för dem ut till havs, där de länge matas av åtminstone den ena föräldrafågeln. Uppbrottet från kolonierna sker vanligen efter solnedgången.Tordmulen livnär sig huvudsakligen av fisk, främst tobis, sillfiskar och nors, men den tar även smärre kräftdjur. Födan hämtas ofta på flera kilometers avstånd från häckplatserna.I september – oktober börjar tordmularna söka sig mot vinterkvarteren, varvid de delvis förflyttar sig simmande. Huvudmängden av våra tordmular övervintrar i de södra delarna av Östersjön.