Tornfalk

Bohus, Ale kommun

Typiska kännetecken:
34 cm. Ses ofta ”ryttla” över åkrar och ängar. Ryttla betyder att den med flaxande vingar står exakt still på samma ställe i luften, för att sedan göra en plötslig störtdykning ner på marken för att ta något byte. Har långa spetsiga vingar och lång stjärt.
Hannen har typiskt blågrått huvud och stjärt, samt fläckad rödbrun rygg.
Häckar i hela landet.Äter huvudsakligen möss, sorkar och andra smådjur, men även skalbaggar, gräshoppor, grodor och reptiler ingår i menyn.Häckar gärna i holkar, ihåliga träd och klippavsatser, men även i gamla ruiner eller kyrktorn.