Vitkindad gås

Typiska kännetecken:
58-69 cm. Helt vitt ansikte med svart hjässa, nacke och hals. Förekommer i huvudsak på Gotland, Öland, Halland och längs med våra kuster. Har även börjat etablera sig i mindre kolonier längre in i landet. Äter: Gräs och örter. Läte: Ett korthugget ”kräck, kräck, kräck”. Kan på avstånd påminna om en liten hunds gläfsande.Häckar: I Spetsbergen och på Grönland placerar den sitt bo på hyllor i branta fjällstup, ofta långt från kusten. I Sverige häckar den ofta ute på öar eller uppe på någon äldre byggnad. De tre till fem äggen är vita och ruvas i 28 dagar. Medan honan ruvar står hannen på vakt alldeles intill boet. Hos övriga gåsarter brukar hannen stå på vakta en bra bit ifrån boet. När ungarna kläcks samlar sig kullarna i stora flockar. Det är inte ovanligt att den vitkindade gåsen adopterar andras ungar, inte bara av samma art, utan även från andra gäss och även ejdrar. Detta gör den för att en hona med många ungar har högre rang i flocken.Höststräcket passerar rätt sent, i slutet av oktober och i november. Flyttningen sker ofta nattetid. Den övervintrar längs med kusterna kring England, Holland och Danmark