x Ärtsångare

Typiska kännetecken:
12-14 cm. Gråbrun ovansida och ljus undersida. Grå hjässa och mörka ben. Finns i större delen av landet utom längst i norr. Äter insekter, larver, blötdjur och bär.Sången är ca 2 sekunder lång och består av ett kort pladder som övergår till ett entonigt skallrande läte (som ljudet av torkade ärtor som skakas i en plåtburk vilket förmodligen gett fågeln dess namn). Bygger sitt bo av gräs, rötter, hår och strån som göms i täta busksnår eller träd. Hannen bygger, liksom många andra sångare, flera bon av vilka honan sedan väljer ut ett. Honan lägger 3 till 5 ägg som omväxlande ruvas av båda föräldrarna i knappt två veckor. Huvudsaklig häckningstid är maj till juli. Ungarna stannar i boet i upp till 14 dagar. I de syd- och mellansvenska enbackarna är ärtsångaren en av karaktärsfåglarna. Den förekommer även i trädgårdar, parker och öppna skogsområden. Ärtsångaren kan vara svår att få syn på eftersom den oftast rör sig i täta busksnår. Även när den sjunger brukar den vara dold. Sedan mitten av 1970-talet har antalet ärtsångare i ett längre perspektiv varit tämligen konstant. Detta kan delvis förklaras med att den övervintrar i östra Afrika och således undgått torkperioderna som drabbat de tropikflyttande arter som övervintrar i Saheleområdet i Västafrika. Den svenska populationen är uppskattad till 150.000 till 400.000 par.
Ärtsångaren övervintrar i Östafrikas tropiker dit den beger sig i augusti-september. Tillbaka i slutet av april/början av ma