Strandskata

Typiska kännetecken:
44 cm. Svart- vit dräkt, lång röd näbb, rödaktiga ben och röda ögon. Kan knappast förväxlas med någon annan fågel.En utpräglad kusthäckare som förekommer allmänt i kustområderna från Bohuslän till norra Uppland. Därutöver förekommer den även kring de större insjöarna.Äter blåmusslor, insekter, kräftdjur och blötdjur. Dock inte ostron som det latinska namnet vill påvisa.Strandskatan är högröstad och röjer sin närvaro vid stranden lika mycket genom lätena som genom sitt utseende. Sammanhållningslätet är ett gällt ”kubik, kubik, kubik”. Varningslätet ett skarpt upprepat ”plitt plitt pli-pli-pli”. Under häckningstid hörs även ett högt drillande läte.Häckar oftast på öppna strandmarker, såväl på sand- och grusstränder, som på strandängar. Boet består av en grop i marken och som är prydd på insidan med små vackra stenar eller musselskal. Redan i mars anländer strandskatorna till södra Sverige och uppe i Norrbotten först i maj.Honan lägger tre ägg som är gulbruna med mörka fläckar och snirklar. De ruvas av båda könen i 27 dagar. Båda föräldrarna vårdar också ungarna.Strandskator kan bli väldigt gamla. Ända upp till mellan 27 – 30 år. I Sverige uppskattas beståndet av strandskator till ca. 15.000 par. Under vinterhalvåret flyttar majoriteten av av de svenska strandskatorna mot sydväst till Nordsjöländerna, Brittiska öarna och Frankrikes atlantkust.