Backsvala

Backsvala är en kolonihäckande brungrå och vit svala. Den häckar över stora delar av norra halvklotet, och som övervintrar i tropiska områden på södra halvklotet. Backsvalan är cirka 12–13 cm lång,] har ett vingspann på mellan 27 och 29 cm och väger cirka 14 gram. Dess svarta platta näbb är bred och kort, anpassad för att fånga små flygande insekter i flykten. Stjärtens sidopennor är korta, varför stjärten är grundare kluven än hos många andra svalor i dess häckningsområde. De bruna tårna och tarserna är nästan nakna. Ovansidan‚ och ett brett tydligt tvärband över bröstet, är matt gråbrun. Undersidan är vit‚ medan vingar och stjärt är svartbruna. Juvenilen har ljusare bräm på ovansidans fjädrar, och en gråbeige haka, till skillnad från de adultas vita. Dess bruna ovansida, vita strupe och tydliga bröstband, tillsammans med dess litenhet skiljer den ifrån de flesta svalarter i dess utbredningsområde, Backsvalan har ett raspande tonlöst lockläte, som den yttrar hela tiden då den flyger, och som ofta framförs i ökad takt, när den är i närheten av trängseln kring kolonin. Den har även ett ljusare varningsläte, som ljuder när falkarkråkfågel eller annan möjlig predator behöver jagas iväg med gemensamma krafter.Har ett raspande lockläte som kan liknas vid två sandpapper som gnids mot varandra. Häckar i sandbrinkar där de gräver ut en halv meter lång gång och inreder boet längst in.Gången görs mestadels mellan en halv och en meter lång men kan bli längre. Längst in vidgas gången till en bokammare, där en bale av strån, fjädrar med mera iordningställs. Hanen och honan hjälps åt vid bobyggandet och använder då både klor och näbb. Boet brukar vara färdigt på två till tre dagar. De vita äggen, fyra till sex stycken, ruvas i två veckor av både hanen och honan. Ungarna matas av båda föräldrarna och stannar i boet omkring 20 dagar. Under augusti samlas gamla och unga backsvalor i stora flockar som med förkärlek jagar svärmande insekter i över sjöarnas vassar, och mycket ofta i sällskap med ladusvalor. Liksom dessa övernattar backsvalorna då i vassar. Under augusti och september flyttar de till sina övervintringsområden i tropiska Afrika. Återkomsten till Sverige äger rum under maj måna