Sjöorre

Typiska kännetecken:
Ca 50 cm. Vingspann ca 70-80 cm. Hanen är svart och har en liten knöl vid näbbroten. Honan är brungrå med ljusare kinder och hals.Häckar vid fjällsjöar, övervintrar till havs. Äter kräft- och blötdjur. Vid sötvatten även insekter och små fiskar. Bo på marken nära vattendrag. Lägger 6-9 gulvita ägg som ruvas av honan i ca 1 månad. Ungarna fixar egen föda redan som mycket unga men håller sig intill honan.Sjöorren övervintrar till havs i Nordsjön och Östersjön. Den anländer till häckplatserna i april-maj och lämnar i juli-oktober. Sjöorrar som ses till havs i anslutning till häckningssäsongen är individer som inte häckar eller hanar som tidigt lämnat häckplatserna.