Bergfink

Typiska kännetecken:
15 cm. Vit övergump i alla dräkter, väl synlig när den flyger, men det orangebruna bröstet och vingknogarna är också typiska kännetecken. Hannen har i sommardräkt svart huvud och rygg som till vintern blir mer brunaktigt såsom hos honor och ungfåglar. Äter frön, bär och insektslarver. Häckar i Norrlands björkskogar och videsnår Boet byggs i barrträd eller lövträd, oftast på 1,5 till 5 meters höjd.