Gärdsmyg

Typiska kännetecken:
9-10.5 cm. Röd- eller kanelbrun på ovansidan och på undersidan brunvit med en mörk tvärvattring. Har en ganska lång och spetsig näbb, som är nedåtkrökt. Könen lika. Förekommer i löv- och barrskog, ofta där undervegetationen är tät, exempelvis i anslutning till nyupptagna hyggen. Synlig även vid kusterna där den hoppar omkring bland tångruskorna Den är vanligt förekommande i södra Sverige och upp till Värmland, Västmanland och norra Uppland samt i viss mån även längs Norrlandskusten. Äter spindlar och insekter:
Mycket ljudlig trots sin storlek. Locklätet består av en serie knäppningar, medan oroslätet är metalliskt klingande. Häckar i en risbuske, rotvälta eller i en enbuske. Boet består av mossa med fjädrar som foder. Hanen bygger flera bon utan foder, men där han övernattar. Honan lägger 6-8 ägg i april-maj, som ruvas i 14-15 dygn. Två kullar per säsong förekommer.