Berguv

Typiska kännetecken:
Längd 59 – 73 cm. Vingbredd 138 – 170 cm. Den största och den tyngsta av Europas ugglor. Stor brunspräcklig med tydliga örontofsar. Finns sporadiskt i större delen av Sverige. Undantaget är fjällandskapen där den saknas helt. Äter råttor, sorkar, igelkottar, harar och fåglar. Gärna kråkor som fångas på nattkvisten. Häckar helst på en klipphylla, men kan även lägga sitt bo på marken intill ett stenblock. Ibland övertar den även något gammalt bo av ormvråk eller duvhök uppe i ett träd.