Beringskarv,(Red faced coromant)

Beringskarv är en fågel i familjen skarvar inom ordningen sulfåglar som förekommer i nordöstra Asien och Alaska. Beringskarven är en uteslutande havslevande art. Den lever av olika sorters småfisk och kräftdjur, bland annat krabbor och räkor. Fågeln häckar i maj eller juni i kolonier utmed klippiga kuster och utliggande öar. Bona placeras normalt på klipphyllor. Arten är huvudsakligen en stannfågel som sprider sig till kringliggande kuster vintertid