Fjällvråk

Fjällvråken häckar i nordväst från Värmland till Norrbotten och i fjällvärden. Vissa övervintrar i södra Sverige
Kroppen är c:a 50-60 cm och upp till 145 cm mellan vingspetsarna. Vit övergump med svart ändband på ovansidan av stjärten och ljusa spräckliga inslag. Fjäderklädda tarser. Boet byggs i en klippbrant eller högt träd. Maten består mest av gnagare och speciellt fjällämmel
Fjällvråken är en utpräglad gnagarspecialist men kan även föda upp sina ungar på grodor, ripor, änder och småfågel om det är ont om gnagare. Hanen för det infångade bytet till boet där honan matar ungarna.
Under jakten kretsflyger fjällvråken, sitter stilla på en utkiksplats eller ryttlar långa stunder.
Lätet är ett långt klagande gnäll.
Eftersom fjällvråken lägger sina ägg relativt sent på våren är den inte lika beroende av vind- och väderskyddade boplatser som många andra fjällfåglar är. T.ex. kan ett klippstup duga bra att placera ett risbo i. Äggen är ca 2-5 till antalet, smutsvita med gulbruna fläckar och stora som hönsägg.