Rödspov Islandica

På Island, Färöarna, Irland, Skottland och i Nordnorge häckar rasen islandica. Individer från de norra häckområdena passerar oss ibland på väg söderut. Rasen islandica har i snitt något kortare ben och kortare näbb än de Nordeuropeiska limosa, men honor av islandica överlappar i mått med hanar av limosa varför även dräktkaraktärer måste studeras noga innan man kan göra en säker rasbestämning. Detta i kombination med korta ben (endast foten sticker ut bakom stjärten) samt kort näbb talar starkt för islandica.