Bläsand

Typiska kännetecken:
45 – 51 cm. Hanen i praktdräkt en iögonfallande gulaktig pannbläs. Ljust vinrött bröst. Häckar lite varstans i anslutning till vattendrag, små tjärnar eller sjöar.  spritt över hela landet men övervägande häckar i de norra delarna.
I högre grad än övriga änder så hämtar bläsanden sin föda ur växtriket. Äter gärna då spätt gräs, nate och andra vattenörter. Ungarna är dock beroende av animalisk föda.