Busksångare


Busksångare är en fågelart som tillhör familjen rörsångare som tidigare ingick i den idag uppdelade familjen sångare. Den häckar från Sverige österut till Bajkalsjön, Mongoliet och västra Kina. Vintertid flyttar den till Indien och Sri Lanka. IUCN kategoriserar den som livskraftig