Kattuggla


Kattugglan är en av våra vanligaste ugglor. Längd 37 – 43 cm, Vingspann 81 – 96 cm. Framför allt en nattfågel men visar sig även om dagen då den sitter och vilar uppe i ett träd. Dräkten varierar kraftigt, från klart rödbrun till gråvit. Hela dräkten är fint vattrad och streckad med mörkgrått. Flykten är rak med ganska raska vingslag ofta följt av raka glidningar. Vingarna ganska korta och rundade.
Kattugglan häckar tämligen allmänt i södra Sverige upp till sydligaste Västerbotten. Föredrar lövskog, gärna ekskog, parker, större trädgårdar och träddungar. Stannfågel. Äter småfåglar och smågnagare. Lätet är ett långt dallrande hoande som kan höras flera kilometer. Ofta hörs också ett skarpt ”klävitt”. Häckar helst i ihåliga träd eller holkar. Lägger äggen tidigt på våren, vissa år redan i slutet av februari, vanligen dock i mars. Kan bli väldigt aggressiv vid boet och går ibland till anfall mot närgångna människor.