Afrikansk Elefant, Kenya

Alla vet nog hur elefanter ser ut och vill gärna se dem på safarin. Chanserna att göra det är mycket goda, eftersom elefanter finns i många parker. Hanar, som blir betydligt större än honorna, kan väga upp till sex ton och kan behöva sätta i sig upp till 250–300 kilo mat och 200–300 liter vatten per dag. Honornas vikt når som mest upp till fyra ton.Honorna och ungarna lever i hjordar som leds av en matriark, som i regel är hjordens äldsta hona. Hjorden förflyttar sig över stora områden för att ha bästa möjliga tillgång till mat och vatten. Hanarna lever ensamma, men ansluter sig till honorna när någon av honorna med hjälp av infraljud signalerar att hon är brunstig.Elefantstammen blev hårt ansatt av tjuvskyttar under 1970- och 1980-talen, men sedan begränsades tjuvjakten i Tanzania och Kenya kraftigt. I dag är tjuvjägarna tyvärr tillbaka och skördar stora mängder elefantliv. Ett annat problem är att elefanterna i många parker är fler än vad naturen tål. Elefanterna drar ned och förstör träd och buskar i sådan takt att återväxten inte hinner med. Elefanten är en av arterna som ingår i big five.