Enkelbeckasin

Typiska kännetecken:
26 cm. Brunspräcklig kraftig kropp med mycket lång rak näbb som är överdragen med en känslig hud. Finns allmänt i hela Sverige. Äter maskar, insekter, larver och sniglar men också av frön från diverse kärrväxter.
Under störtdykningar från hög höjd får luften enkelbeckasinens yttre stjärtpennor att vibrera varvid ett ljudligt brummande läte uppstår. Häckar Vid alla typer av våtmarker. Den ganska djupa bogropen placeras ofta i en tuva och är fodrad med torra strån. Ofta ruvar honan ensam de fyra brungröna äggen i 19 eller 20 dygn. Föräldrarna hjälps sedan åt med att ta hand om ungarna som kan flyga efter ytterligare 19 till 20 dygn. Ibland läggs sedan en andra kull.