Ejder

Typiska kännetecken:
60 – 70 cm. Stor och tungt byggd and med kilformad näbb. Hanen övervägande vit med svart mage och sida. Grön nacke och nacksidor. Honan brun, mörkt tvärvattrad.
Extremt bunden vi kusten och häckar längs med våra kuster från syd till norr. Största beståndet finns i Stockholms skärgård. Äter huvudsakligen mest blåmusslor, insekter och vegetabilier vilket hämtas upp från havsbottnen. Häckar oftast på små öar, kobbar eller skär.