Drillsnäppa

Typiska kännetecken:
20 cm. En gråbrun vadare som ofta går med en lite hukad ställning och gungar konstant med bakkroppen. Typiskt är vanan att flyga lågt över vattnet med fladdrande vingar. Under flykten ser man även att den har ett ljust vingband. Förekommer allmänt i hela landet och ofta den enda vadaren vid många insjöar och åar. Föredrar steniga stränder äter insekter, kräftdjur och blötdjur. Häckar på marken boet placeras gärna en liten bit från vattnet, gärna på holmar och öar, bland bärris eller annan skyddande vegetation.
Läte:Ett vasst ”hidi-didi” som ofta hörs under flykten