Domherre

Typiska kännetecken:
16-17cm. En stor och kraftigt fink med kort grov näbb, svart hätta som når ned till strupen, svarta vingar med breda vita vingband samt vit vid stjärtroten. Förekommer i barr-och blandskog i hela landet. Ibland även i stora parker och trädgårdar. Äter frön, bär och lövträdsknoppar och i viss mån även insekter. Lockar med ett mjukt, melodiskt och sorgset klingande vissling, pjuh. Sången är lågmäld och hörs mest under vackra vårvinterdagar. Häckar i barr- och blandskog i hela landet. Tyst och tillbakadragen under denna period. Boet som byggs av honan, ligger på några meters höjd, oftast i en liten gran eller enbuske och består av kvistar och rottrådar På vintern söker domherren ofta upp fågelbord, vilket gjort att den är en av våra mest kända fågelarter.