Brushane

.

Typiska kännetecken:
25-30 cm. Honorna mindre än hannarna. I sin praktdräkt bär hannarna uppseendeväckande tofsar, kragar och andra brokiga fjädrar. Dräkterna varierar i färg från individ till individ. Knappast två individer är varandra lika. Fram på sommaren, sedan krage och bröstsköld fällts, blir hannen mer lik honan i dräkten. Honan är brungrå med svarta fläckar. Båda könen har vit övergump som är delad på mitten av ett svart sträck. Majoriteten av svenska beståndet häckar på myrmark i norra Sverige. I södra Sverige finns den lokalt på flacka strandängar. Äter Insekter, maskar och blötdjur men också av frön, särskilt i övervintringskvarteren. Boet kan ligga öppet i gräset men också dolt i en tuva.