Finland, Vartius, 2010

Vartius , som ligger i Kuhmo , Finland , är en gränsövergångsstation på finsk sida av den finsk – ryska gränsen . Den ryska sidan av korsningen kallas Lyttä . Vartius inkluderar både väg- och järnvägsövergångsställen.

Wild Brown Bear Ltd, Kostamustie 5644, 88930 Lentiira, (Vartius) Finland