Järv

Järv är ett rovdjur i familjen mårddjur och den enda arten i släktet Vuxna individer blir 65–105 centimeter långa och därtill kommer en 13–26 centimeter lång svans.  Den vuxna honan väger 9–11 kg och hanen 14–16 kg.  Kroppen är ganska kort och relativt kraftig med tjocka ben. Arten påminner därför mer om en liten björn än om ett mårddjur. De främre extremiteterna är något större än de bakre och alla fötter är utrustade med kraftiga klor som delvis är indragbara. Huvudet är förhållandevis stort (skallens bredd går upp till 8,5 cm) med en kort och trubbig nos. Ögon är små och öronen är jämförelsevis korta och avrundade samt täckta av tjock päls. Svansen är kort och yvig.Järven räknas till ett av de fem stora rovdjuren Som en långbent grävling, med stora tassar och lång yvig svans, rör sig järven över stora områden i vår fjällkedja. Ofta i ödslig, svårtillgänglig terräng dit vi människor har svårt att ta oss. Numera finns järven även i skogslandskapet Den tjocka pälsen är mestadels mörkbrun till svart med något ljusare eller rödaktiga strimmor längs sidorna. Oftast bildar de ljusare håren kring nosen och ögonen en ansiktsmask. Pälsen består av en 2 till 3 cm lång underull som täcks av 6 till 10 cm långa hår. Håren vid svansen kan vara 15 till 20 cm långa.[ ärven har en cirkumpolär utbredning på norra halvklotet. Utbredningsområdet i Eurasien sträcker sig från Skandinaviska halvön (med undantag av de sydligaste delarna) över Finland till östligaste Ryssland. Söderut når arten till norra Mongoliet och nordöstra Kina (HeilongjiangXinjiangInre Mongoliet). En mindre population finns även i Estland. I Nordamerika förekommer järven ungefär från 50:e breddgraden norrut till tundran. I Klippiga bergen och andra bergsregioner i västra USA når arten längre söderut fram till Kalifornien.