Flodhäst

Flodhäst är ett däggdjur som lever i Afrika, främst söder om Sahara. Flodhästar lever i flock och tillbringar större delen av sin tid stående i vatten. Den kan vara aggressiv och farlig för människan.  Flodhästen ses alltid i eller tämligen nära vattendrag, där den tillbringar i stort sett hela dagarna i vattnet. Den har en känslig hud, som annars skulle torka ut i solen. På nätterna går den upp på land för att beta gräs i kringområdena och kan röra sig några kilometer bort från hemvattnet.Flodhästar är aggressiva och farliga. Det är klokt att undvika dem under båtfärder och att hålla sig borta från strandområden där flodhästar kan hålla till när det är mörkt.