Gluttsnäppa

.

Typiska kännetecken:
Ca 30-35 cm. Vingspann ca 55-60 cm. Svagt uppåtböjd näbb. Ljus undersida med mörkare spräckligt bröst. Mörkare vingar. I flykten syns en markant vit kil på ryggen ner på stjärten. Häckar i skogslandskap från Mellansverige och norrut. Vid flyttperioderna (ca: midsommar – september, april – maj) ses den söderut vid flacka kuster och slättsjöar. Boet är en grund grop på torr mark ofta långt från vattnet. Lägger vanligtvis 4 ägg som båda föräldrarna ruvar i ca 3-4 veckor. Äter insekter, småfisk och kräftdjur. Lätet är ett ljudligt 2- eller 3-stavigt “kjyy-kjyy” Gluttsnäppan trivs i skogar där där det finns våtmarker och tjärnar. Höstflyttperioden börjar redan i slutet av juni och pågår t.o.m. september vilket innebär att många gluttsnäppor finns en ganska kort period i landet. Återkommer till häckplatserna i maj från vinterviste i södra Afrika