Hökuggla

Typiska kännetecken:
35 – 43 cm. Medelstor uggla med lång stjärt och trubbiga spetsiga vingar vilket gör att den liknar mer en hök än övriga ugglor. Ovansidan brungrå med vita fläckar och undersidan vit med mörka tvärgående strimmor. Sitter gärna i grantoppar eller längst upp på en torraka.
Förekommer i Norrlands barrskogar. Gärna i närheten av myrar, ängar eller hyggen. Visar sig längre söderut under höst och vinter (strykfågel).Födan består avsorkar, lämlar och fåglar. Ibland så pass stora fåglar som ripor. Lätet består av en 8 – 9 sekunder lång, snabb ramsa av upprepat ”po-po-po-po-po-po” som kan höras en kilometer bort.
Häckar i i trädhål eller äldre risbon. Liksom de flesta i sitt släkte börjar hökugglan häcka tidigt om våren. Till boplats väljer hon helst ett ihåligt träd ett Spillkråkebo eller en holk. Honan ruvar ensam de mellan tre till tio äggen. Hanen jagar och håller effektiv vakt. Sedan ungarna fått sin delvis vackert gråverksgrå fjäderdräkt, beger de sig ut ur boet och tar sig upp i träden i omgivningen. Kommer man på dem, sitter de orörliga och smala som tända ljus. Familjen håller ihop länge och ännu långt fram på sensommaren hörs de unga ugglorna tigga mat.