Havsörn

Getterön

Typiska kännetecken:
69 – 92 cm. Vingspann 200 – 245 cm. Den största av Nordeuropas rovfåglar. Har en kilformad stjärt som hos vuxna fåglar är vit. Hos flygande fåglar märks spretiga handpennor samt att vingarnas form ger ett rektangulärt intryck. Yngre havsörnar har ljusare fjädrar i armhålorna.
Häckar sällsynt längs med Östersjöns kuster, Norrlands inland och de vid de större sjöarna i södra Sverige. Boet byggs oftast uppe i en trädkrona, vanligen en fura. Sällsynt kan den också bygga på en klippskreva. Huvudsaklig föda är fisk, sjöfågel och kadaver.