Gravand

Typiska kännetecken:
61 cm. En mycket stor and, med ett mörkt grönsvart huvud, röd näbb och ett rödbrunt bröstband. Förekommer ganska allmän runt södra Sveriges kuster . Äter huvudsakligen små kräftdjur, snäckor, musslor och maskar samt insekter. Gravanden hör hemma och häckar på flacka sand och lerstränder.där det vid lågvatten bildas talrika små pölar, och där det högre upp på stranden finns dyner eller sandiga kullar. Hannen och honan följs ständigt åt och är i regel parade för livet, liksom hos gäss och svanar