Fisktärna

Typiska kännetecken:
35 cm. Våran vanligaste tärna. Svår att skilja åt från silvertärnan.
Vita kinder, hals och undersida. Grå ovansida. Svart panna, hjässa och nacke. Näbben röd med en svart pets. I profil ser näbben ut att vara lätt nedåtböjd.Lätt att förväxla med
Silvertärna: Silvertärnan har helröd näbb, kortare ben och mörkare undersida med ljusare kinder. Hos sittande silvertärna ser man att stjärtfjädrarna är längre än vingspetsarna.
Förekommer allmänt längs våra kuster ända upp till Norrbotten, och i inlandet vid sjöar och åar från Skåne upp till mellersta Dalarna och Gästrikland, äter i huvudsak småfisk, men kan ibland även ta en del insekter, exempelvis svärmande myror.Vid häckning placeras gärna boet på öppen plan mark som ofta är glest bevuxet av gräs eller andra strandväxter. Omtyckta boplatser är i fjolårsvass, ilandfluten tång eller bevuxna berghällars skrevor