Grönbena

Typiska kännetecken:
20 cm. En normalstor vadare som enklast skiljs åt från liknande vadare på sin tvärbandade stjärt, vit övergump samt ljusa vingundersidor. Den fläckiga teckningen på bröstet fortsätter längre ner på sidorna av buken.
Huvuddelen av beståndet finns i landets norra delar från Närke upp till Torne lappmark, men den häckar även söder härom på myrar och mossar som påminner om norrlandsmyrar. Äter:
insekter, blötdjur och maskar.
Lätet ett trestavigt ”vi-vi-vi”, eller ett visslande ”tju-uv”.
Boet byggs ofta i direkt anslutning till en våtmark och göms väl i en tuva där den bygger en djup bale