Gröngöling

Typiska kännetecken:
30 – 36 cm. Vingbredd upp till drygt 50 cm. Flyger i stora bågar. Olivgrön ovansida med gul övergump. Rött band som går från pannan över hela huvudet och slutar i nacken.
Vida spridd och lokalt tämligen allmänt i södra och mellersta Sverige upp till södra Värmland, Västmanland, sydöstra Dalarna och Gästrikland. Förekommer även längre norrut i en bred zon uppåt längs med Norrlandskusten. Finns ännu ej på Gotland. Inte heller på Åland eller någonstans i Finland.Födan består av myror, samt insekter som lever under barken eller i trä. Lätet är en ljudlig skrattande ramsa av 10 till 18 ”klyh-kly-kly…”. Trummar bara sällan en snabb men lågmäld 1 1/2 sek. lång virvel.
Hackar ut sitt bo stammen på något större lövträd, ofta högt upp från marken.