Grönland 2016

En expedition augusti -september 2016 med den ryska isbrytaren Kapitan Khlebnikov från Kangerlussuaq på Grönland till Kanada och Ryssland.med Quark expeditions

Grönland är världens största ö, belägen mellan Norra ishavet och Atlanten, öster om Kanadas arktiska öar. Över tre fjärdedelar av ön är täckt av is, vilket är världens enda inlandsis utanför Antarktis. Med en befolkning på cirka 56 370, är det världens mest glesbefolkade land.Yta 2 166 000 km Grönland har arktiskt klimat med undantag av några få platser som har subarktiskt klimat, till exempel Narsarsuaq. Vid västkusten är det lite mildare till följd av Golfströmmen. Temperaturen på inlandsisen har en minimum på –70 °C och når på sommaren nollgradigt. I fjordarna på sydvästra Grönland uppnår emellertid ofta dagstemperaturen omkring +20 °C under sommaren, vilket tillåter en förhållandevis rik ängs- och buskvegetation med lågvuxen björkskog på sina platser. Det har observerats omkring 180 fågelarter på Grönland, varibland 50 arter häckar på öarna. Det har observerats omkring 180 fågelarter på Grönland, varibland 50 arter häckar på öarna. Bland de senare märks jaktfalk (en vit underart som endast förekommer på Grönland(en vit underart som endast förekommer på Grönland kallas Grönlandsfalk) Dessutom förekommer många övriga arter såsom Pilgrimsfalk, Havsörn, Fjälluggla, Islom, Smålom, Stormfågel, Praktejder, Ejder, Fjällripa, Stensvätta, Snösiska, Gråsiska, Snösparv och Lappsparv, Gäss,(sex arter),samt ett flertal måsarter. Därtill alla i Europa förekommande Alkor .