London 2017

London är huvudstaden i Storbritannien och i riksdelen England. London grundades under namnet Londinium som huvudstad i den romerska provinsen Britannia, för vilken den också utgjorde hamnstad vid floden Themsen Floden delar staden i en nordlig och en sydlig del, vilka binds samman av många broar och tunnlar; den mest kända bron är den nygotiska Tower Bridge. London hade omkring 8,4 miljoner invånare 2013,] och med förorter (London Metropolitan Area) omkring 13,8 miljoner invånare i början av 2015. London har genom historien haft stort inflytande på kultur, finans, handel och politik både nationellt och internationellt. Staden har i ett historiskt perspektiv gynnats av Storbritanniens dominerande ställning, dels som ledande industriland men även genom en framträdande roll inom handel och politik. Även idag utgör London ett av världens största finansiella centra och har bland de högsta BNP per person bland europeiska städer. London har även en framträdande roll inom utbildning och kultur. År 1836 grundades University of London och idag finns flera framträdande universitet i staden (bland annat King’s CollegeUniversity College LondonLondon School of Economics och Richmond University). Staden har en lång rad anrika museum, bibliotek, teatrar och liknande kulturcentra, som tillsammans förvaltar ett kulturarv från både Storbritannien och världen.London grundades av Romerska riket under dess styre över de brittiska öarna. Det namn som romerna gav staden, Londinium, har förromersk bakgrund och var möjligen det tidigare namnet på området. London har stadigt vuxit genom århundradena, genom att omge och göra förorter av närliggande byar och städer, jordbruksmark, lantliga områden, ängar och skogar och har spritt sig i alla riktningar. Från 1500-talet till det tidiga 1900-talet blomstrade London som huvudstad i det brittiska imperiet.Londons växande accelererade på 1700-talet och under det tidiga 1800-talet var det den största staden i världen.

.