Havssula

Typiska kännetecken:
Ca 90-100 cm. Vingspann ca 165-180 cm. Vit med svarta handpennor. Näbben ljust blåaktig och ganska lång och vass. Under häckning är nacken gulfärgad. Ungfåglar är gråbrunspräckliga med ljusare undersida. Fjäderdräkten blir successivt ljusare under de första fyra åren för att nå sitt adulta utseende efter fem år. Havssula är en regelbunden gäst vid Västkusten, oftast på hösten. Häckar på klippöar i Nordatlanten vid t.ex. Storbritannien men även i Norge. Drar sig ofta söderut i Atlanten under vintern. Äter fisk som fångas i spektakulära störtdykningar från hög höjd. Lätet är ett skorrande flåsande ljud som mest hörs i kolonin.Häckar i kolonier vid nordatlantens kuster. Bo av tång. Havssulor bildar livslånga par och lägger ett ägg per år som ruvas av båda föräldrar i minst 6 veckor. Ruvar med ägget under foten. Båda föräldrarna matar ungen och kan göra färder på 20 mil för att hämta föda.