Hussvala

Typiska kännetecken:
12,5 cm. Iögonfallande vit övergump, vit undersida och blåsvart ovansida.Den mest spridda av våra svalor. Utbredningsområdet sträcker sig från söder till långt upp i fjälltrakterna.Lever av insekter som fångas i flykten. Lätet är ett kort ”prritt”. Sången är kvittrande och hörs i flykten eller när den sitter på någon telefontråd. Häckar oftast under utskjutande takskägg på byggnader, ibland på klippor eller under broar.. Den nuvarande populationen är uppskattad till 100.000 – 200.000 häckande par. Hussvalan är mycket social och i regel häckar den kolonivis.I början av maj brukar hussvalorna komma tillbaka till Mellansverige, men beståndet är fulltaligt först mot månadens slut. Ofta återkommer svalorna till sina häckplatser på exakt samma dag år efter år. Om fjolårsboet ännu är i gott skick, använder de gamla fåglarna detta på nytt. De individer som häckar för första gången, måste normalt bygga nya bon, oftast nära den plats där de kläckts. När den häckar på byggnader, placeras boet på väggar under utskjutande tak, helst på väggar med skrovligt murbruk. Bomaterialet utgörs av lera, som hussvalan samlar på marken och fraktar i näbben. Små lerklumpar, blandas med saliv, packas sedan tillsammans till ett halvklotformat bo som fästes både i väggen och taket. I överkanten på boet lämnar den ett ingångshål, som ofta är ganska trångt. Hanen och honan hjälps åt med byggandet, som kan ta två veckor. Inuti fodras boet med några fjädrar eller torrt gräs. Äggen, mestadels fyra eller fem är glänsande vita. De ruvas av hannen och honan omväxlande i omkring 14 dagar. Ungarna stannar sedan i boet i ungefär tre veckor och matas under denna tid av båda föräldrarna. Eftersom hussvalans föda framför allt består av insekter som fångas i flykten är den liksom andra svalor mycket beroende av väderleken vid jakt. Vid dålig väderlek får ungarna mindre föda, och botiden förlängs. Nätterna tillbringar svalföräldrarna i boet. Även sedan ungarna blivit flygfärdiga återvänder hela familjen under någon tid till boet och övernattar där. Mycket ofta lägger hussvalan två kullar under sommaren. Om möjligt använder den sig då av samma bo. Även under ruvningen av denna andra kull fortsätter båda föräldrarna och första kullens ungar att övernatta i boet. Man har också konstaterat att ungarna från första kullen hjälpt till att mata andra kullen.I augusti och början av september flockar sig hussvalorna. De ses ofta jaga tillsammans med andra svalor över vassar, slättsjöar etc. Flyttningen går delvis mot sydväst men till stor del motsydost. Vinterkvarteren ligger i tropiska Afrika.