Jaktfalk

Typiska kännetecken:
ca 60 cm. Vingspann 110-130 cm. Gråspräcklig med mörkare rygg och ljusare undersida.Förekommer vanligast i fjällen. Ungfåglar kan dra sig söderut på vintern. Äter fåglar gärna ripor. Även smågnagare och andra fåglar.Varningslätet är ett strävt ”kra-kra-kra-”.Använder övergivna bon efter andra rovfåglar eller kråkfåglar. Honan ruvar 3-5 ägg från början av april. Ruvningen pågår i ca 30 dagar. Ungarna flygfärdiga efter ca 5-6 veckor.
Ett jaktfalkspar behöver ta mellan 180-200 ripor från det att äggen lagts tills ungarna är flygkunniga.Jaktfalken är en av våra mest sällsynta och hotade fågelarter. Antalet häckande par i Sverige kan uppskattas till ca 100. P.g.a. den fria småviltsjakten finns oro för negativ påverkan då tillgången på jaktfalkens föda minskar. Jaktfalken är den största av alla falkar.