Kustpipare

Typiska kännetecken:
Ca 25-30 cm. Vingspann ca 55-50 cm. Svart ansikte och bröst. Svartvit brokig ovansida. Vit panna och på sidorna av halsen. I vinterdräkt och hos ungfåglar är ovansidan gråbeige, buken vitaktig och bröstet brokig i en ljust beigegrå ton. I flykten syns, i alla dräkter, svarta armhålor och brett vitt band på ovansidan vingen.Flyttar genom Sverige till och från häckplatserna i norra Ryssland.Äter maskar, kräftdjur, snäckor och insekter. Flyktlätet en trestavig vissling “pii-y-vii”. Häckar inte i Sverige. Boet en grund grop i marken. Lägger ca 4 ägg som båda föräldrar turas om att ruva i ca 25 dygn. Ungarna flygfärdiga efter ca drygt 3 veckor och söker sin egen föda redan som mycket små.Höstflytten mot Västeuropas och västra Afrikas kuster sker i juli-oktober. De vuxna fåglarna flyttar ganska snart efter häckningen medan ungfåglarna blir kvar ytterligare ca 4-6 veckor. Vårflytten sker i maj-juni. Kustpipare flyttar ofta på mycket hög höjd och non stop över Sverige. De flesta observationer av kustpipare sker under höstflytten då de i bland rastar i kustbandet.Kustpipare kallades tidigare för brockfogel.