Kustsnäppa

Typiska kännetecken:
Ca 25 cm. Vingspann ca 50 cm. Rak, ganska kort och mörk näbb. Huvud, bröst och undersida är rödbruna. Ovansidan spräcklig i svart och brunt. Ungfåglar och vinterdräkten är grå med ljusare undersida. Flyttar genom Sverige till och från häckplatserna i norra Ryssland.På häckningsplatsen äter fågeln spindlar, larver och växtdelar som plockas från marken. På övervintringsområdena musslor, små krabbor och snäckor. Lätet är ett lågt, mjukt “wek-wek”.Häckar inte i Sverige. Boet är på marken i en grund fodrad grop i närheten av vatten. Hanen gör tre till fem sådana bon innan honorna anländer. Lägger 3-4 glansiga jordfärgade ägg som båda föräldrar turas om att ruva i ca 3 veckor. Ungarna kläcks efter ca 20 dygn och söker sin egen föda redan som mycket små. Honan flyttar innan ungarna är flygga medan hanen stannar kvar. Efter att ungarna är flygga flyttar även hanen söderut medan ungarna väntar ytterligare innan deras flytt sker. De flesta observationerna av kustsnäppa i Sverige sker under höstflytten mot västra och södra Afrikas kuster. Flytten pågår mellan juli-september då honorna flyttar först, sedan hanarna och sist ungfåglarna. Vårflyttar i maj-juni. Kustsnäppan kallades förr isländsk strandvipa.