Kärrsnäppa

Typiska kännetecken:
17-19 cm. Under vår och sommar den enda vadaren med svart buk och bröst. Är som regel strändernas vanligaste vadare. Äter insekter, små blöt-, och kräftdjur samt maskar. Lätet är en ganska lågmäld, drillande vissling. Trivs på kortvuxna eller hårt betade strandängar. Häckar även i fjällen på fuktiga hedar. Om våren anländer kärrsnäppan till Sydsverige från slutet av mars. Till de nordliga delarna kommer den först i maj. Till häckplatser väljer den strandängar vid kusten och sankmarker inne i landet, i fjälltrakterna även hedar och myrar ovan trädgränsen. De normalt fyra äggen läggs i Sydsverige under april eller maj, i nordligaste Lappland först i juni eller till och med i juli. Äggen är olivgröna med bruna och gråvioletta fläckar på. De ligger vanligen i en rätt djup grop fodrad med torra strån, ibland öppet men ofta dolda i en tuva. Båda könen ruvar i ca: 20 dygn. Ungarna är flygfärdiga efter ytterligare 25 dygn. Redan i början an juli kan de första kärrsnäpporna visa sig på sträck, och detta pågår till oktober. De äldre fåglarna kommer först, och i augusti följer ungfåglarna efter. Sträckets förlopp varierar från år till år. De båda rasernas sträck varierar i fråga om tider och vinterkvarter. De sydliga kärrsnäpporna flyttar i huvudsak till Västafrika och Medelhavsområdet medan den nordligare arten övervintrar betydligt längre mer mot norr som exempelvis Västeuropas kuster