Kenya 2011 Lake Naivasha

Lake Naivasha, eller Naivashasjön, är ingen nationalpark eller liknande, utan en vanlig sjö med ett rikt fågelliv. Den är en av två stora sötvattensjöar i den kenyanska delen av Great Rift Valley (den andra är Lake Baringo). Cirka 400 fågelarter har observerats vid sjön, bland annat olika storkar, pelikaner, örnar och kungsfiskare. På stränderna betar antiloper och bockar, och i sjön bor omkring 500 flodhästar. Två av sjöns rariteter är jättekungsfiskaren och träskmangusten. Du har mycket goda chanser att se skrikhavsörn, som i dagligt tal ofta kallas fiskörn, vid sjön.Timmen efter soluppgången är den bästa tiden på dygnet att avnjuta Lake Naivasha. Då är ljuset morgonvarmt och fåglarna och de övriga djuren som mest aktiva. Med lite tur kan man till och med få tillfälle att fotografera flodhästar från land.

Från bland annat lodgerna ordnas båtturer på sjön för den som vill titta på fåglar eller flodhästar. I sjön ligger Crescent Island, som är en ö där det bara finns gräsätare, t ex giraffer och antiloper. Du kan bli körd dit med båt och lämnad, så att du får vandra omkring på ön några timmar och utforska djurlivet på egen hand.Ett par spännande fåglar att se vid sjön är de tre släktingarna gråfiskare, malakitkungsfiskare och jättekungsfiskare. Bland alla arterna finns långstjärtad skarv, vit och rosaryggad pelikan, afrikansk ormhalsfågel, natthäger & rallhäger, skuggfågel, gapnäbbstork, skrikhavsörn, rödnäbbad and & knöland, sporrgås och nilgås, kamsothöna och purpurhöna, korprall och afrikansk jakana, krontrana, styltlöpare och skärfläcka, kittlitzstrandpipare, afrikansk saxnäbb, palmduva & rödögd duva, gulnäbbad blåkråka, kapuggla och mjölkuv, paradisflugsnappare, svartstrupig honungsvisare, stubbstjärtseglare, fiskaltörnskata och guldvingad solfågel.