Kenya 2011, Lake Nakuru National Park

Lake Nakuru är en sodasjö som ligger i Great Rift Valley, dvs i den stora förkastningsspricka som löper genom den västra halvan av Kenya. Sjön och ett område omkring den utgör Lake Nakuru National Park, som är en av de få inhägnade parkerna i landet – den omges av elstängsel som skydd mot tjuvjägare. Parken har särskild status som s k sanctuary (dvs en säker fristad) för noshörningen, som drabbades hårt av tjuvjakten under 1970- och 1980-talet.

Sjön utlystes ursprungligen till nationalreservat för att skydda dess rika fågelliv. Mest känd är sjön för sina rosa flamingor, som vid tillfällen kan finnas där i miljontal. Skådespelet kan vara magnifikt. I parken kring sjön finns de flesta av de vanliga däggdjursarterna, om än inte elefant och inte de vanliga massajgirafferna. Där finns dock en annan giraffunderart, rotschildgiraffen, som har förts dit från områden längre västerut i landet och som inte finns i de andra parker som safariresorna normalt besöker.