Kenya 20112, Masai Mara National Park

Masai Mara National Reserve, som i folkmun ofta kallas bara Mara, är Kenyas safaristolthet. De flesta safariresor har ett besök i Mara med på programmet, ofta som avslutning på safarin.

Masai Mara ligger i sydvästra Kenya, på gränsen mot Tanzania. Naturområdet som parken är avsett att skydda fortsätter in i grannlandet, där parken inte längre kallas Masai Mara, utan Serengeti. Omkring en tiondel av detta sammanhängande naturområde ligger på den kenyanska sidan. Djur- och fågellivet i de båda parkerna är rikt och snarlikt. Mara utgörs till stor del av öppen mark, med stora grässlätter i en svagt böljande terräng. I öster ligger berg, i väster den vackra Oloololobranten (där vissa av scenerna i Mitt Afrika spelades in). Två permanenta floder skär genom landskapet: Marafloden och Talekfloden. Dessa kantas av träd, t ex gulbarkad akacia, eller av skog. Längs Marafloden finns ett antal platser där de vandrande hjordarna med gnuer och zebror korsar floden i det som kallas migrationen,