Lappsparv

Typiska kännetecken:
Ca 15 cm. Hanen har svart hjässa, kind och strupe. Ljust ögonbrynsstreck och rostbrun nacke. Brunspräcklig rygg och sidor med vit undersida. Honan saknar det svarta och är i övrigt mindre kontrastrik i färgerna. Förekommer på myrar och hedar i fjällen. Äter insekter.
Sången består av snabba, höga och klara drillar som ofta framförs under svävande flykt med utspärrade stjärtfjädrar. Lever vanligen parvis, men även i små kolonier. Bo av tunna kvistar, gräs och mossa och fodrat med fjädrar, placeras intill tuva eller i fördjupning på fuktig mark. Lägger 4-6 ganska ljusa ägg, överdragna med mörkare streck och prickar. Äggen ruvas i ca två veckor i början/mitten av juni. Redan i mitten av juli är ungarna utflugna. Höstflyttningen sker i sydostlig riktning mot Ryssland och Centralasien. Lappsparvarna återvänder i april-maj, då ofta i stora flockar.