Luktgräsfjäril

Luktgräsfjäril är en av våra vanligaste sommararter, och den flyger i en generation från slutet juni till mitten av augusti.
Fjärilen är enfärgat brun på ovansidan med någon eller några ögonringar nära framvingens spets. Även undersidan är brun, men då betydligt ljusare, och särskilt bakvingen har flera, upp till fem stycken, ögonfläckar.
Luktgräsfjäril är allmän i södra och mellersta Sverige och utefter nästan hela Östersjökusten.
Den flyger på nästan all slags öppen mark, från torr till frisk ängsmark, och inte minst i odlingsbygder. Honan lägger äggen utspridda på gräsblad och strån av ett stort antal gräs- och starrarter.