Malö strömmar


Malösundet och Björnsundet norr om Orust är en del av den genaste vägen från havet in till Uddevalla. Denna stad, med stora sjöfartsambitioner, har alltså sedan långa tider velat ha en god farled genom dessa sund som rensades en första gång 1872. I och med den upprensningen fick segelfartygen en genare väg till och från Uddevalla
I början av 1900-talet blev fartygen allt större och den gamla rensningen av Malösundet räckte inte till på långa vägar. Kommunalpolitikerna i Uddevalla filade på planer att förbättra farleden än mer. Men ingenting hände. Det var först sedan arbetslösheten under 1930-talet nått oanade siffror som staten till slut öppnade pengapungen. Arbetslöshetskommissionen fick hand om projektet 1935. 1937 sprängdes det första storskottet och med detta försvann Märrpallens grund. Sammanlagt sköt man fem sådana storskott, vilket sprängde bort 119 000 kubikmeter berg. Dessutom muddrades 257 000 kubikmeter massa bort.
1943 var kanalen färdig och den 5 oktober detta år firades en hejdundrande invigningsfest med honoratiores av allehanda slag.
De stora förhoppningarna om en omfattande oceansjöfart till Uddevalla hamn kom dock på skam. Det var inte många nya fartyg som anlände Uddevalla tack vare kanalbygget genom Malö Strömmar.
Dessutom visade det sig att man efter några år fick justera farleden. Vid speciellt ett ställe blev strömmarna rent av farliga för större båtar. Ett fullastat fartyg träffades av en sidoström och drogs på grund där det sjönk. Efter detta justerades omgivningarna så att de farliga strömmarna försvann, men kanalen hade redan fått dåligt rykte i sjöfartskretsar och användes aldrig i tänkt omfattning.